Vi udfører

Lovgrundlaget for skorstensfejning i Danmark er ”Bekendtgørelsen om brandværnsfor-anstaltninger for skorstene og ildsteder”. Den fastslår hvad og hvor ofte der skal fejes, hvem der skal udføre opgaven, og hvordan kommunerne skal tilbyde borgerne at få foretaget den lovpligtige fejning. Samtidig sætter Skorstensfejerlaugets kvalitetssikring standarder for hvordan arbejdet rent praktisk skal udføres.

Ud over lovpligtig fejning foretager vi, efter behov og individuel vurdering, og i samråd med den enkelte kunde, ekstrafejninger hvor det er nødvendigt. Du kan altid kontakte din skorstensfejer for at få en snak om behovet for evt. ekstra fejninger eller andre foranstaltninger for at nedbringe mængden og arten af soden i din skorsten, og dermed mindske risikoen for brand og forgiftning.

Brandpræventivt tilsyn

Det brandpræventive tilsyn er en integreret del af fejningen og foretages 1 X årligt. Det foretages i henhold til reglerne i bygningsreglementet og tilhørende brandtekniske vejledninger. Formålet med det brandpræventive tilsyn er at afsløre fejl og mangler der bevirker særlig fare for brand og forgiftning, samt tilse at skorstene og ildsteder er sat op efter reglerne i lovgivningen og producentens anvisninger.

Kedelrensning

Vi renser naturligvis centralvarmekedler af enhver slags, så har du en kedel til træ, halm, flis, træpiller m.v. du gerne vil have os til at rense er vi frisk på opgaven. Skorstensfejerens vurdering er at du skal rense din kedel til fastbrændsel/halm mindst hver 14. dag, for at få en fornuftig fyringsøkonomi og længst mulig holdbarhed af din kedel.

Renser du selv din fastbrændselkedel eller pillefyr og mangler du renseværktøj? Så kontakt skorstensfejeren – vi har professionelt udstyr!! Og det vi ikke har skaffer vi.
Rensning af tagrender: Frostsprængninger i murværk og puds, eller svamp i husets træværk koster hver år boligejerne mange penge. Vandskader på huset som skyldes, at tagrender og nedløbsrør har været tilstoppede eller tilfrosne, er blandt de hyppigste skader. Disse skader dækkes ikke af husforsikringen, når DU ikke har vedligeholdt dine tagrender.
Tagrender bør renses mindst en gang årligt, helst når alle blade er faldet af træerne. De fleste husejere har dog ikke megen lyst til at balancere på en stige med spand og ske, og derfor bliver de tilstoppede tagrender ofte ”glemt”.

Højder er naturligvis ikke noget problem for din lokale skorstensfejer, så længe det kan foregå med sikkerheden for øje. Så ring trygt og få et uforpligtende tilbud på professionel tagrenderens. Vi forbeholder os dog ret til at foretage en individuel vurdering af hus og terræn m.v. inden vi siger ja til en opgave.

Salg og opsætning af allikeriste

Du har måske set fuglene kredse om din skorsten, og bringe redemateriale med hjem til den. Allikerne er flittige fugle og de samler alt hvad de kan finde på gade og vej. Primært grene, vissent græs og mos, men skorstensfejeren har set børnesko og strømper, plastic, papir, snor/reb, og sågar en enkelt bh i tidens løb.

Allikens redebygning i din skorsten er ikke blot til gene for fyringen, men kan være direkte livsfarligt hvis det ikke opdages i tide. Har du brændeovn opdager du det som regel ved manglende træk i skorstenen og deraf røg i stuen. Har du oliefyr eller anden automatisk styret kedel vil fyret ofte gå ud når reden i skorstenen bliver for tæt, men inden da kan der udvikles livstruende kulilte. Vi oplever dog af og til at fyret bliver ved med at køre, og så bliver situationen hurtigt kritisk. Tænker du på sikkerheden for dig og din familie, så ring straks til os. En af skorstensfejerens vigtigste opgaver er at borgerne skal kunne fyre sikkert, så også her kan vi hjælpe dig.

For at undgå problemer med kulilte og manglende træk, tilbyder vi dig at montere en allikerist på toppen af din skorsten. Risten fås i forskellige størrelser og skulle der være behov for en lavet i specialmål, klarer vi også det.

En rist i standardstørrelse koster kr. 500,- inklusiv moms og montering hvis den opsættes når vi er på turen. Ekstrakørsel samt udtagning af allikerede betales efter gældende timebetaling.