Gør det selv

Hvert år ser skorstensfejerne i Danmark tusinder af installationer af nye skorstene og ildsteder.

De fleste af dem er udført godt og håndværksmæssig forsvarligt. Det kan naturligvis ikke undgås at vi engang imellem ser noget der er gået knapt så godt, så derfor får du disse velmente råd med på vejen, inden du går i gang med ny skorsten og/eller ildsted.

TÆNK PÅ FØLGENDE INDEN DU GÅR I GANG:

-Selvbyg, medbyg eller professionelle håndværkere. Magter du selv opgaven – og hvad siger loven!!

-Sørg for at få gode råd. Henvend dig til håndværkere du stoler på kan lave arbejdet til din tilfredshed – bed gerne om referencer – det har gode håndværkere – og så er der jo lovens krav.

-Ny skorsten og ildsted er en stor investering, men desværre ser skorstensfejeren ofte at denne investering ikke bliver ofret samme opmærksomhed som investering i bil, hus, sommerhus og campingvogn. Der er jo ikke så meget prestige i en skorsten og et pillefyr der står ude i garagen som i det nye samtalekøkken!! Men investeringen i skorsten og kedel rækker ofte længere ud i fremtiden og forkert investering kan på dette punkt få langt større konsekvenser, end valget af en forkert farve bordplade!! Så husk at forlange tegninger, installationsvejledninger og en instruktion i det færdige anlæg . Hvis du bygger selv, så husk at få vejledninger med fra starten, de gør sjældent meget gavn når du er hel- eller halvfærdig. De skal være der – og de skal være på dansk. Læs dem – og brug dem. Skorstensfejeren ser desværre alt for mange vejledninger der samler støv i et hjørne af fyrrummet.

-Overvej grundigt placeringen af din skorsten og ildsted. Er der særlige krav der gør at du måske må flytte det til en anden placering, end du oprindeligt havde forestillet dig. Tegn dit anlægs placering op inden du går i gang, og kig på tegningen mindst to gange!!

-Få dit behov ordentligt vurderet. Brug gerne en energirådgiver – det kan være penge der er godt givet ud, og så er han uvildig. Skorstensfejeren hjælper dig også gerne ud fra hans erfaring. Det er vigtigt at vælge en kedel/brændeovn der ikke er for stor. Dens maksimale varmeydelse må ikke være større end dit hus’ dimensionerede varmetab – det kan energirådgiver regne ud for dig – for så får du dårlig fyringsøkonomi og dermed dårlig totaløkonomi. Skorstensfejeren ser af og til kedler der er alt for store til behovet, og det giver dig som husejer en lang række problemer med såvek kedel som skorsten i årene fremover. En grundig vurdering i hvert enkelt tilfælde er vejen frem.

-Hvis du har fået eller får nye rør, radiatorer, isoleret huset, m.v – så vær især opmærksom på kedelstørrelsen. Hvis du før isolering og modernisering af dit hus havde en oliefyrskedel på 20 Kw der fint kunne klare dit behov, så lad være med at købe et pillefyr på 40 Kw efter modernisering. Også selv om den er billig, fordi det var den sidste på lageret og ”det kan blive rigtig koldt i Danmark om vinteren”.

-Hvor mageligt vil du have det kontra hvor meget arbejde vil du have ud af dit fyringsanlæg i det daglige. Det er en af de faktorer der afgør dit valg af anlægstype.

-HUSK: Selvgjort kan være velgjort, men tit går udviklingen på mange fagområder så stærkt at du måske mister gode løsninger/alternative ideer, ved selv at udføre arbejdet. Bestiller du en fagmand til arbejdet, betaler du ham jo blandt andet for hans viden, en viden du formentlig ikke selv har på det pågældende område – og forventer at få andre ideer til løsningen end dem du selv har tænkt på.

Billige løsninger – på kort sigt – kan vise sig at blive dyre på lang sigt.