Inden besøget

Besøg af skorstensfejeren

Et besøg af skorstensfejeren skulle gerne være en ren fornøjelse, selv om vi for det meste bærer præg af vores sorte erhverv.

For at det skal blive nemmere for både Dem og skorstensfejeren, er der en række vigtige ting, De bør være opmærksom på.

 • I tættere bebygget område(helårshuse) er skorstensfejeren forpligtet til at meddele sit besøg dagen i forvejen, ved trykt blanket.
 • De kan altid ringe og aftale en tid med skorstensfejeren på det nummer der er trykt på blanketten. De kan ringe direkte til den skorstensfejer der har været hos Dem og aftale ny tid, inden for normal arbejdstid. Efter normal arbejdstid kan De ringe direkte til skorstensfejermesteren.
 • Er De ikke hjemme kan De måske få en nabo til at åbne eller ligge en nøgle eller andet. Ring og vi finder i fællesskab en løsning – vi er meget fleksible.
 • De bedes venligst sørge for at der er fri adgang til skorsten, ildsted, renselåger m.v. Sørg for at der aldrig står noget brandbart foran renselemme, dette kan være meget farligt ved en evt. skorstensbrand.
 • Der må ikke være fyret op i pejs eller brændeovn, og samtlige spjælde, luftindtag og låger skal være lukket under fejningen.
 • Det er en god ide at kontrollere at tætningsbånd omkring låger og røgrør er tætte inden fejningen foretages. Evt. sodskader som følge af utætheder er De selv ansvarlig for, når skorstensfejeren har meldt sin ankomst i forvejen.
 • Afdækning omkring de steder skorstensfejeren skal servicere, tilrådes.
 • Hvis skorstenen er indrettet til at renses fra loftet, skal der være gangbro og lys, og generende genstande skal være fjernet fra gangbroen. Venligst undgå loftantenner m.v. midt på gangbroen.
 • Såfremt skorstensfejeren støder ind i dem, er De selv ansvarlig for evt. indstilling/justering. Såfremt vi skal på taget, se venligst afsnittet om Sikkerhed/tagtrin.
 • Hvide loftlemme er ikke skorstensfejerens livret. Forsyn derfor lemmen med håndtag, eller tag den af inden vi ankommer.
 • Har De planer om at male Deres renselem, så husk at tage den af inden maling og lade den tørre inden De sætter den på igen, da den ellers vil lime sig fast. Husk at skorstensfejeren altid skal kunne tage renselemmen af.
 • Hårdt vejr, sne og stærk regn kan hindre os i at nå Dem den adviserede dag.