Sikkerhed / tagtrin

Hver dag arbejder skorstensfejerne sammen med kunderne for at øge sikkerheden, når skorstensfejeren skal til tops for at udføre sit arbejde. Vi kan med tilfredshed konstatere at vores kunder har taget godt imod vores arbejde for sikkerheden – det sætter vi naturligvis stor pris på. Skorstensfejerlauget, Blik- og Rørarbejderforbundet samt Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser, har udarbejdet en branchevejledning omkring skorstensfejerens arbejde og de risici der er ved udførelsen af skorstensfejerens arbejde. Skorstensfejerne søger gennem aktiv dialog med kunderne at mindske risikoen for at skorstensfejerne kommer til skade ved udførelsen af det lovpligtige arbejde, samtidig med at skorstensfejning – som alt andet arbejde – kan foretages sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i henhold til Arbejdsmiljøloven. Ligeledes skal arbejdet kunne foretages fagligt korrekt og med sikkerhed for at arbejdets kvalitet lever op til fagets kvalitetssikring.

I skorstensfejerbranchen vil vi virke for at lærlinge, svende og mestre ikke skal have større risiko for at komme til skade ved at udføre deres arbejde, end andre faggrupper der arbejder i højderne.
Branchevejledningen foreslår forskellige metoder til at sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig vej til udførelsen af skorstensfejning. I samråd med kunden vil vi vejlede ud fra Branchevejledningens anbefalinger. Har kunden andre løsningsmodeller end dem Branchevejledningen foreslår er vi naturligvis åben for dialog omkring emnet, så længe det stadig kan ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt( Arbejdsmiljølovens paragraf 38)

Bygningsreglement 2010, pkt. 8.5.3.1,(Aftrækssystemer) stk 6:
“Hvis aftrækssystemet er indrettet til rensning fra toppen, skal der være sikkerhedsmæssigt forsvarlige adgangsmuligheder hertil”

Krav i bygningsreglementet skal opfyldes af bygningens ejer.

SBI-anvisning 230 anviser hvordan kravet løses. “Skorstensfejeren skal have sikker adgang til skorstenen. Hvis der fejes fra taget, bør der anbringes tagtrin på tagfladen. Høje skorstenspiber, som forsynes med korrosionsbeskyttede stigetrin, bør også forsynes med faldsikring.” Vi mener at en god og billig løsning er trin på taget. Men du har mulighed for at vælge andre løsninger, der lever op til teksten i BR2010, pkt. 8.5.3.1., stk 6.
Vi gør opmærksom på at skorstensfejeren ikke har lov til at opkræve betaling for oplægning af tagstige eller anvendelse af fodmand, jvf. administrativ information fra Kommunernes Landsforening(KL). Der må kun opkræves det beløb for lovpligtig skorstensfejning som fremgår af takstbladet fra KL. Ønsker du at oplægge en tagstige vil vi derfor bede om at du selv gør dette. Er der mere end 5 meter fra jorden til skorstenstop eller evt. start af tagtrin eller renselem i skorsten, vil vi derfor bede dig om at agere fodmand.
Har du på din ejendom mulighed for at vi kan feje fra loft, gør vi gerne dette når vi i samråd med dig har vurderet om det er en god løsning.
Vi har valgt at tilbyde tagtrin til særdeles rimelige priser. Vi har valgt at satse på sikkerheden frem for en højere fortjeneste. Vi skal ikke leve af at sælge tagtrin, men af at feje skorstene, og helst komme helskindet hjem fra dagens arbejde.
Vi har Trin til alle tage og Prisliste finder du her.