Opdater kontaktdata

(Hvis du har sommerhus i Stauning, Skaven Strand,
Hemmet Strand eller Bork Havn)
Til brug for fremtidig advisering/tilsigning om skorstensfejning vil vi gerne bede om ovenstående oplysninger. Vi skal gøre opmærksom på at oplysningerne kun vil blive brugt til dette formål, bliver opbevaret på betryggende vis, og ikke bliver videregivet til 3. mand.